Hlavička
Hlavička
+421 911 431 666 info@weldexpert.sk
Úvod Oleje a Mazivá SLOVNAFTPlastické mazivá

Plastické mazivá

Filter:
Zoradiť podľa: Názov Cena Dátum pridania
( Nájdených 31 produktov )
MOL Food Grease 00

Potravinárske plastické mazivo. Hmotnosť 8 kg

 

 - potravinárske mazivo - konzistencia (NLGI klasifikácia): NLGI 00

 - neutrálna farba a vôňa

 - dobrá odolnosť voči vode

 - nízke opotrebovanie kovových povrchov

 - vynikajúca ochrana voči koróznym vplyvom

 

Vlastnosti Typické hodnoty
Vzhľad žlté, homogénne, priehľadné
Bod skvapnutia [°C]  215
Penetrácia pri 25°C [0,1 mm] 415 
Skúška na 4GP, 60 min/400 N, priemer stopy [mm]  0,58
Oxidačná stabilita, 100 h/100 °C, pokles tlaku [kPa]  40
Korózia na oceľ (80°C/ 24 h) vyhovuje 
Korózia na meď (80°C/24 h) [stupeň]  1
Odolnosť voči vode pri 90°C [stupeň]  1-90
Korozívny test (SKF-Emcor) [stupeň]  0
na dopyt porovnať
MOL Food Grease 1

Potravinárske plastické mazivo. Hmotnosť 8 Kg. 

 

 - potravinárske plastické mazivo

 - vynikajúca mechanická stálosť

 - dobrá odolnosť voči vode

 - veľmi dobrá ochrana zariadenia voči opotrebeniu

 - nízke trenie

 - výborná ochrana proti korózii

 

Plastické mazivo MOL Food Grease 1 je vhodné pre aplikácie, kde môže prísť k náhodnému kontaktu s potravinami.
MOL Food Grease 1 je vhodné pre širokú škálu použitia v potravinárskom priemysle: na mazanie ložísk v
potravinárskych strojoch a zariadeniach, baliacich a prepravných jednotiek. Vhodné je aj na mazanie strojov
pracujúcich vo vlhkom prostredí a pare.


Veľmi dobre odoláva vode aj v mierne kyslom prostredí.


Teplotný rozsah použitia: od -30°C do +130°C

 

Vlastnosti Typické hodnoty
Vzhľad žlté, homogénne, priehľadné
Kinematická viskozita základového oleja pri 40 °C [mm2/s] 360
Bod skvapnutia [°C] 230 
Penetrácia pri 25°C [0,1 mm] 320
Oxidačná stabilita, 100 h/100 °C, pokles tlaku [kPa] 60
Korózia na oceľ (80°C/ 24 h) vyhovuje 
Korózia na oceľ (100°C/24 h)

vyhovuje 

Korózia na meď (80°C/24 h) [stupeň] 1
Korózny test Emcor [stupeň]0
Vypierateľnosť v ložisku vodou pri 79 °C [%(m/m)] 4
Odolnosť voči vode pri 90°C [stupeň] 1-90 
Odlučivosť oleja [%(m/m)]  2 
Odstrek maziva z ložiska [%(m/m)] 2
Penetrácia po 10000 dvojzdvihoch pri 25°C [0,1 mm]  340
Korozívny test (SKF-Emcor) [stupeň]

 

na dopyt porovnať
MOL Sulphogrease 1/2 HD

Teplovzdorné plastické mazivo na mazanie valivých ložísk pracujúcich pri vysokých teplotách a vysokom zaťažení,kde je súčasne dôležitá odolnosť voči korózii a vymývaniu plastického maziva vodou. Hmotnosť 8kg.

 

Vlastnosti:

 - vynikajúca odolnosť voči vode, aj prúdiacej

 - výborná protikoózna ochrana

 - prirodzená odolnosť voši vysokému zaťaženiu

 - veľmi dobrá čerpateľnosť aj pri nízkych teplotách

 - mimoriadna mechanická stálosť

 - veľmi dobrá tepelná stálosť

 - určené predovšetkým  pre oceliarenský priemysel, kde extrémne zaťažené ložiská pracujú pri trvalom kontakte s vodou

 - vnodné aj v banskom  papierenskom a cementárenskom priemysle

 - konzistencia (NLGI klasifikácia): NLGI 1/2

 - teplotný rozsah použitia : od -25°C do +160°C

 

MOL Sulphogrease 1/2 HD je určené na mazanie valivých ložísk pracujúcich pri vysokých teplotách a vysokom
zaťažení, kde je súčasne dôležitá odolnosť voči korózii a vymývaniu plastického maziva vodou.


MOL Sulphogrease 1/2 HD je plastické mazivo určené predovšetkým pre oceliarenský priemysel, kde extrémne
zaťažené ložiská pracujú pri trvalom kontakte s vodou. MOL Sulphogrease 1/2 HD vykazuje len nepatrnú zmenu
konzistencie a zaťažiteľnosti aj pri preniku vody do plastického maziva.


MOL Sulphogrease 1/2 HD je tiež vhodné ako EP, viacúčelové, voči vode odolné plastické mazivo pre rôzne iné
priemyselné aplikácie : napr. v banskom, papierenskom a cementárenskom priemysle.


MOL Sulphogrease 1/2 HD má vynikajúcu čerpateľnosť a preto je preferované jeho použitie v centrálnych mazacích
systémoch aj pri nízkych teplotách.


Teplotný rozsah použitia: od -25°C do +160°C
MOL Sulphogrease 1/2 HD má špeciálnu schopnosť vytvárať ochranný štít pri vysokých teplotách, preto môže byť
použité aj v prípadoch občasného alebo krátkodobého zaťaženia veľmi vysokou teplotou, pri častejšom premazávaní
až do 260°C.

 

na dopyt porovnať
MOL Helios 2M

Plastické mazivo bentonitového typu s prídavkom molybdén disulfidu určené pre vysokoteplotné aplikácie, hlavne cez individuálne mazacie systémy. Hmotnosť 8kg. 

 

Vlastnosti: 

 - pre vysokoteplotné aplikácie, v prípade vysokých teplôt (nad +150°C) je potrebné pravidelné domazávanie

 - ochrana proti zadreniu

 - nízke trenie

 - dobrá protikorózna ochrana

 - na mazanie tunelových pecí v cementárenskom priemysle, nastavovacích mechanizmov,valčekových dopravníkov

 - na mazanie valivých ložísk nízko otáčkových vypaľovacích pecí a pod.

 - na mazanie valivých ložísk ventilátorov výfukových plynov

 - na mazanie rôznych mazacích uzlov vystavených vode a pare

 - nie je odporúčané na mazanie valivých ložísk  pracujúcich pri stredných a vysokých otáčkach a na mazanie ťažkých klzných plôch

 - treba zabrániť zmiešaniu s inými plastickými mazivam

 - konzistencia (NLGI klasifikácia): NLGI 2

 - teplotný rozsah použitia: od -20°C do +200°C 

 

MOL Helios 2 M je plastické mazivo bentonitového typu s prídavkom molybdén disulfidu určené pre vysokoteplotné aplikácie, hlavne cez individuálne mazacie systémy.


Výhodné je jeho použitie na mazanie tunelových pecí v cementárenskom priemysle, nastavovacích mechanizmov, valčekových dopravníkov, valivých ložísk nízko otáčkových vypaľovacích pecí a pod. a tiež na mazanie valivých ložísk ventilátorov výfukových plynov.


Môže byť použiteľné aj na mazanie rôznych mazacích uzlov vystavených vode a pare. V prípade vysokých teplôt (nad +150°C) je potrebné pravidelné domazávanie.


Nie je vhodné pre valivé ložiská pracujúce pri stredných a vysokých otáčkach a na mazanie ťažkých klzných plôch. Treba zabrániť zmiešaniu s inými plastickými mazivami.

 

Použité základové oleje sa vyznačujú výbornou oxidačnou stálosťou, nízkou odparivosťou a taktiež výbornými nízkoteplotnými vlastnosťami.
Zloženie plastického maziva umožňuje jeho použitie v zariadeniach pracujúcich pri vysokom tlaku a kde hrozí zvýšené riziko zadretia. Pri teplotách nad 100°C a vysokých otáčkach môže dochádzať k zmene konzistencie maziva a k jeho mäknutiu. Je homogénnej konzistencie, má jemnú hladkú štruktúru a je čiernej farby.


Teplotný rozsah použitia: od -20°C do +200°C

 

farba/konzistencia: čierna/homogénna

na dopyt porovnať
 
MOL Liton 00

MOL Liton 00 je vysokokvalitné plastické mazivo určené predovšetkým pre centrálne mazacie systémy v mobilnej technike a v poľnohospodárskych strojoch.

 

Vlastnosti:  

 - určený pre centrálne mazacie systémy v mobilnej technike a v poľnohospodárskych strojoch

 - vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti

 - nízke trenie

 - dobrá odolnosť voči vode

 - veľmi dobrá protikorózna ochrana

 - Konzistencia (NLGI klasifikácia): NLGI 00

 

Je vhodné pre centrálne mazacie systémy nákladných a terénnych vozidiel a iných zariadení, kde sa požaduje aplikácia plastického maziva polotekutej konzistencie. Štruktúra plastického maziva MOL Liton 00 zabezpečuje vynikajúcu čerpateľnosť aj v prípade extrémne nízkych
vonkajších teplôt.


Plastické mazivo MOL Liton 00 je schválené u firmy WILLY VOGEL ako mazivo pre centrálne mazacie systémy s teplotným rozsahom použitia od -40°C do +80°C.

 

Plastické maziv o MOL Liton 00 je špeciálne mazivo určené najmä pre centrálne mazacie systémy. Vyrobené je na báze syntetického oleja a lítno-vápenatého mydla.


Z jeho zloženia vyplýva veľmi dobrá mechanická stálosť a mazacie vlastnosti a tiež odolnosť voči vode. Obsahuje prísady s EP a protioterovými vlastnosťami a tiež s antioxidačným, protikoróznym a ochranným účinkom aj pri kontakte s neželeznými kovmi.

 

Farba/konzistencia: tyrkysová/polotekutá

na dopyt porovnať
 
MOL Liton 2MG

MOL Liton 2MG je vysokovýkonné lítiové plastické mazivo s obsahom molybdén disulfidu a grafitu vho
zariadenia pracujúce pri vysokom zaťažení v priemysle, poľnohospodárstve ale aj v mobilnej technike.

 

Vlastnosti: 

 - ochrana proti zadreniu

 - vynikajúce protioderové a EP vlastnosti

 - vynikajúca mechanická stálosť

 - predĺžená životnosť

 - všeobecne použiteľné v mobilnej technike, priemysle a poľnohospodárstve 

 - nie je vhodné pre vysokootáčkové ložiská

 - konzistencia (NLGI klasifikácia): NLGI 2

 - teplotný rozsah použitia: od -25°C do +140°C 

 

MOL Liton 2MG je vysokovýkonné lítiové plastické mazivo s obsahom molybdén disulfidu a grafitu vhodné pre zariadenia pracujúce pri vysokom zaťažení v priemysle, poľnohospodárstve ale aj v mobilnej technike.


Taktiež je vhodné na mazanie ložísk, čapov, kĺbov a stredne zaťažených prevodov, ktoré sú vystavené dynamickému zaťaženiu a pracujú pri nízkych rýchlostiach.


MOL Liton 2MG je aplikovateľný hlavne v individuálnych mazacích systémoch.

 

NIE JE  vhodné pre vysokootáčkové ložiská !!!

 

Má dobrú mechanickú a koloidnú stálosť, dobrú tepelnú stálosť. MOL Liton 2MG má hladkú štruktúru, mäkkú konzistenciu a čiernu farbu.


Teplotný rozsah použitia: od -25°C do +140°C

 

Farba/konzistencia: čierna/homogénna

na dopyt porovnať
MOL Alubia AK 2M

Plastické mazivo MOL Alubia AK 2M je určené na mazanie zariadení, pracujúcich za sťažených prevádzkových podmienok a tam kde je zvýšené riziko zadretia, v priemyselných aplikáciách, poľnohospodárstve a inej mobilnej technike.

 

Vlastnosti: 

 - na mazanie ložísk, čapov, kĺbov a prevodov, pracujúcich pri nízkych rýchlostiach a nízkom dynamickom zaťažení

 - vhodné tiež na tvárniace operácie

 - ochrana proti zadreniu

 - dobrá čerpateľnosť 

 - dobrá odolnosť voči vode

 - konzistencia (NLGI klasifikácia): NLGI 2

 - teplotný rozsah použitia: od -25°C do +130°C 

 

Plastické mazivo MOL Alubia AK 2M je určené na mazanie zariadení, pracujúcich za sťažených prevádzkových podmienok a tam kde je zvýšené riziko zadretia, v priemyselných aplikáciách, poľnohospodárstve a inej mobilnej technike. Dobrá mechanická stálosť zabezpečuje dlhodobé dobré mazanie. Je odolné voči vode.


MOL Alubia AK 2M je vhodné na mazanie ložísk, čapov, kĺbov a prevodov, pracujúcich pri nízkych rýchlostiach a nízkom dynamickom zaťažení. Vhodné tiež na tvárniace operácie.


Plastické mazivo MOL Alubia AK 2M je svojim zložením, prítomnosťou tuhých aditívov, predurčené hlavne do individuálnych mazacích systémov. Zo zloženia plastického maziva vyplýva dobrá čerpateľnosť a odolnosť voči vode a zvýšená ochrana voči zadieraniu. MOL Alubia AK 2M má hladkú štruktúru, polomäkkú konzistenciu a čiernu farbu.


Nie je vhodné na mazanie trecích uzlov z neželezných kovov vo vlhkom prostredí. Teplotný rozsah použitia: od -25°C do +130°C.

 

Farba/konzistencia: čierna/homogénna

na dopyt porovnať
MOL Alubia AK 2EP

Vysokovýkonné viacúčelové plastické mazivo MOL Alubia AK 2EP je prednostne určené na mazanie vysoko zaťažených klzných a valivých ložísk pracujúcich v priemyselných zariadeniach a v mobilnej technike.

 

Vlastnosti: 

 - dobrá čerpateľnosť

 - vynikajúca odolnosť voči vode

 - vynikajúca mechanická stálosť

 - vynikajúce protioderové a EP vlastnosti

 - dlhá životnosť

 - veľmi dobrá protikorózna ochrana

 - na mazanie vysoko zatažených klzných a valivých ložísk pracujúcich  v priemyselných zariadeniach a v mobilnej technike

 - vhodný na ložiský pre systýmy nepretržitého valcovania za tepla

 - konzistencia (NLGI klasifikácia): NLGI 2

 - teplotný rozsah použitia: od -20°C do +140°C (v centrálnych mazacích systémoch do +160°C).

 

Vysokovýkonné viacúčelové plastické mazivo MOL Alubia AK 2EP je prednostne určené na mazanie vysoko zaťažených klzných a valivých ložísk pracujúcich v priemyselných zariadeniach a v mobilnej technike.


Je špeciálne vhodné pre klzné a valivé ložiská v oceliarňach pre systémy nepretržitého valcovania za tepla. V prípade pravidelného premazávania zabezpečuje dobrú mazivosť ložísk až do teploty +160°C.


Veľmi dobre odoláva vode, vysokým zaťaženiam a má predĺženú životnosť. Nakoľko je ľahko čerpateľné je vhodné aj pre aplikáciu pomocou centrálnych mazacích systémov.


Je vhodné tiež pre niektoré klzné a valivé uloženia ťažkej mobilnej techniky a ostatné dopravné, stavebné a poľnohospodárske stroje.


Teplotný rozsah použitia: od -20°C do +140°C (v centrálnych mazacích systémoch do +160°C).

 

Farba/konzistencia: hnedá/homogénna

na dopyt porovnať
MOL Farm Grease 2MG

MOL Farm Grease 2MG je vysokovýkonné lítiové plastické mazivo s obsahom molybdén disulfidu a grafitu vhodnépre zariadenia pracujúce pri vysokom zaťažení v priemysle, poľnohospodárstve ale aj v mobilnej technike.

 

Vlastnosti:

 - ochrana proti zadreniu

 - vynikajúce protioderové a EP vlastnosti

 - dobrá odolnosť voči vode

 - predĺžená životnosť

 - dobrá protikorózna ochrana

 

MOL Farm Grease 2MG je vysokovýkonné lítiové plastické mazivo s obsahom molybdén disulfidu a grafitu vhodnépre zariadenia pracujúce pri vysokom zaťažení v priemysle, poľnohospodárstve ale aj v mobilnej technike.

 

Taktiež je vhodné na mazanie ložísk, čapov, kĺbov a stredne zaťažených prevodov, ktoré sú vystavené dynamickému zaťaženiu a pracujú pri nízkych rýchlostiach. MOL Farm Grease 2MG je aplikovaný hlavne v individuálnych mazacích systémoch. 

 

Obsahuje prísady s EP a protioderovými vlastnosťami a tiež s antioxidačným a protikoróznym účinkom. Okrem toho obsahuje kombináciu grafitu a sírnika molybdénu, ktoré ho predurčujú pre aplikácie s extrémnym zaťažením v podmienkach dlhodobého mazania, alebo pri častej zmene podmienok mazania.

Má dobrú mechanickú a koloidnú stálosť, dobrú tepelnú stálosť.

 

MOL Farm Grease 2MG má hladkú štruktúru, mäkkú konzistenciu a čiernu farbu.

 

Teplotný rozsah použitia: od -25°C do +140°C

 

Farba/konzistencia: čierna/homogénna

 

na dopyt porovnať
Na stranu: produktov.
Robotník