Hlavička
Hlavička
+421 911 431 666 info@weldexpert.sk
Úvod Oleje a Mazivá SLOVNAFTOleje pre obrábacie stroje

Oleje pre obrábacie stroje

Filter:
Zoradiť podľa: Názov Cena Dátum pridania
( Nájdených 19 produktov )
MOL Multi SW 46

MOL Multi SW 46 Objem 60L - olej pre klzné vedenia a hydraulický olej

 

MOL Multi SW 46, olej pre klzné vedenia a hydraulický olej, môže byť aplikovaný na mazanie horizontálnych klzných vedení , plošín a posúvacích zariadení presných obrábacích strojov (vŕtačky, frézky, brúsky atď.), pracujúcich pri normálnom aj vysokom zaťažení a pri pomalej rýchlosti posunu a mimnimálnej spotrebe oleja.

 

Vlastnosti:

- vynikajúco bráni trhavému pohybu
- excelentné trecie charakteristiky
- dobrá priľnavosť, nízka spotreba oleja
- dobrá oxidačná a tepelná stálosť
- vynikajúce protioderové a vysokotlakové vlastnosti
- dlhodobá ochrana voči hrdzaveniu a korózii
- vhodný do hydraulických zariadení
- kompatibilný so širokou škálou materiálov
- kompatibilný s kovoobrábacími kvapalinami

 

MOL Multi SW 46, olej pre klzné vedenia a hydraulický olej, môže byť aplikovaný na mazanie horizontálnych klzných vedení , plošín a posúvacích zariadení presných obrábacích strojov (vŕtačky, frézky, brúsky atď.), pracujúcich pri normálnom aj vysokom zaťažení a pri pomalej rýchlosti posunu a mimnimálnej spotrebe oleja. Olej je vhodný na mazanie širokej škály klzných povrchov, zahŕňajúcich kovové aj syntetické materiály. MOL Multi SW 46 je zvlášť odporúčaný do zariadení, kde je kombinovaný systém hydrauliky s mazaním klzných vedení.

na dopyt porovnať
MOL Multi SW 68

MOL Multi SW 68, olej pre klzné vedenia a hydraulický olej, môže byť aplikovaný na mazanie horizontálnych klzných vedení , plošín a posúvacích zariadení presných obrábacích strojov (vŕtačky, frézky, brúsky atď.)

 

Vlastnosti:

 - vynikajúco bráni trhavému pohybu

 - excelentné trecie charakteristiky

 - dobrá priľnavosť, nízka spotreba oleja

 - dobrá oxidačná a tepelná stálosť

 - vynikajúce protioderové a vysokotlakové vlastnosti

 - dlhodobá ochrana voči hrdzaveniu a korózii

 - vhodný do hydraulických zariadení

 - kompatibilný so širokou škálou materiálov

 - kompatibilný s kovoobrábacími kvapalinami

 - zvlášť vhodný do zariadení s kombinovaným systémom hydrauliky s mazaním klzných vedení

 

MOL Multi SW 68, olej pre klzné vedenia a hydraulický olej, môže byť aplikovaný na mazanie horizontálnych klzných vedení , plošín a posúvacích zariadení presných obrábacích strojov (vŕtačky, frézky, brúsky atď.), pracujúcich pri normálnom aj vysokom zaťažení a pri pomalej rýchlosti posunu a mimnimálnej spotrebe oleja. Olej je vhodný namazanie širokej škály klzných povrchov, zahŕňajúcich kovové aj syntetické materiály. MOL Multi SW 68 je zvlášť odporúčaný do zariadení, kde je kombinovaný systém hydrauliky s mazaním klzných vedení.

 

MOL Multi SW 68 je dvojfunkčný produkt vhodný ako olej pre klzné vedenia a tiež ako hydraulický olej do presných obrábacích strojov. Excelentné mazacie vlastnosti pomáhajú znižovať trenie a zadrhávanie, ktoré môže spôsobovať trhavý pohyb tzv. stick-slip efekt. Vlastnosti oleja umožňujú plynulý pohyb bez stick-slip efektu a to aj pri vysokom zaťažení a nízkej rýchlosti posunu.

 

Špeciálne zahusťovacie prísady zvyšujú pevnosť mazacieho filmu a chránia olej pred vytlačením z kontaktných plôch aj pri vysokom tlaku alebo horizontálnom aj vertikálnom pohybe častí strojov, a tiež chráni olej pred vyplavením, zapríčineným inými kvapalinami.

 

MOL Multi SW 68 vykazuje excelentné protioderové a vysokotlakové vlastnosti a chráni proti zadretiu a nadmernému opotrebovaniu a to aj pri vysokom zaťažení. Poskytuje dobrú oxidačnú stálosť, tepelnú stabilitu a chráni stroje pred koróziou. Je kompatibilný s kovoobrábacími olejmi, vyrobenými MOL-LUB.

na dopyt porovnať
MOL Pneol 32 - olej pre pneumatické zariadenia

MOL Pneol 32 je určený na mazanie pohyblivých častí pneumatických strojov a zariadení a pre pneumaticky ovládané priemyselné systémy.

 

Vlastnosti:

 - výborná únosnosť mazacieho filmu pri zaťažení 

 - vysoká pevnosť mazacieho filmu a dobrá priľnavosť

 - znižuje teplo vznikajúce trením

 - emulguje s vodou

 - ochrana proti opotrebeniu a korózii

 - použitetný vo forme olejovej hmly

 

MOL Pneol 32 je zvlášť vhodný pre rôzne pneumatické stroje a náradia (pneumatické kladivá, vŕtacie kladivá,rotačné pneumatické nástroje a pod.) používané hlavne v banskom priemysle a v stavebníctve. Odporúčaný hlavne pre zimné podmienky.

 

MOL Pneol 32 zabezpečuje vysokú pevnosť mazacieho filmu a výbornú tlakovú odolnosť. Na kovových povrchoch vytvára vysoko priľnavý, stlačenému vzduchu a vode odolný mazací film.

 

MOL Pneol 32 sa ľahko rozprašuje a vytvára olejovú hmlu, ktorá maže pracovné časti a pomáha znižovať teplo
vznikajúce trením.

 

Olej absorbuje vodu emulgovaním v prípade, že sa dostane do priameho kontaktu s vlhkosťou. Vytvára ochranný film a chráni kovové časti pred koróziou.
Priaznivé viskozitno-teplotné vlastnosti oleja umožňujú jeho použitie v širokom rozsahu pracovných teplôt.

na dopyt porovnať
MOL Spinol 15 - vretenový olej

MOL Spinol 15 môže byť použitý na mazanie klzných a valivých ložísk vretien formou spreju, olejového kúpeľa alebo pomocou olejovej hmly. MOL Spinol 15 má zvýšenú priľnavosť a poskytuje bezodstrekové mazanie.

 

Vlastnosti:

 - vynikajúca protioderová a protikorózna ochrana

 - dobrá oxidačná stálosť

 - na mazanie klzných a valivých ložísk vretien formou spreju, olejového kúpeľa alebo pomocou olejovej hmly

 - má zvýšenú priľnavosť a poskytuje beodstrekové mazanie

 - odporúča sa hlavne pre mazanie jemných mechanických prístrojov, spriadacích strojov priemyselných šijacích a pletacích strojov a iných textilných strojov.

 

MOL Spinol 15 môže byť použitý na mazanie klzných a valivých ložísk vretien formou spreju, olejového kúpeľa alebo pomocou olejovej hmly. MOL Spinol 15 má zvýšenú priľnavosť a poskytuje bezodstrekové mazanie.

 

MOL Spinol 15 sa odporúča hlavne pre mazanie jemných mechanických prístrojov, spriadacích strojov,priemyselných šijacích a pletacích strojov a iných textilných strojov.

 

Olej je zvlášť vhodný na mazanie textilných strojov, kovoobrábacích a drevoobrábacích strojov (brúsiek, sústruhov,vŕtačiek a pod.).

 

MOL Spinol 15 obsahuje tiež prísadu na zlepšenie priľnavosti a depresant bodu tuhnutia.

 

Zásluhou vynikajúcej tekutosti oleja dochádza k zníženiu spotreby energie a to tak počas nábehu zariadenia ako aj počas jeho prevádzky. Vysoká únosnosť mazacieho filmu zabezpečuje adekvátnu ochranu voči oderu a to aj za podmienok zmiešaného trenia. Olej zároveň eliminuje vibrácie vretien a predlžuje životnosť ložísk.

na dopyt porovnať
MOL Spinol 5 - vretenový olej

Vretenový olej MOL Spinol 5 sa používa ako mazací olej pre vysokootáčkové, relatívne málo zaťažené klzné a valivé ložiská vretien, prídavné spínače v kovoobrábacích a drevoobrábacích a textilných strojoch.

 

Vlastnosti: 

 - vynikajúca protioderová a protikorózna ochrana

 - dobrá oxidačná stálosť

 

MOL Spinol 5 môže byť použitý na mazanie klzných a valivých ložísk vretien formou spreju, olejového kúpeľa alebopomocou olejovej hmly.MOL Spinol 5 sa odporúča hlavne pre mazanie jemných mechanických prístrojov, spriadacích strojov, priemyselnýchšijacích a pletacích strojov a iných textilných strojov.Olej je zvlášť vhodný na mazanie textilných strojov, kovoobrábacích a drevoobrábacích strojov (brúsiek, sústruhov,vŕtačiek a pod.).

 

Zásluhou vynikajúcej tekutosti oleja dochádza k zníženiu spotreby energie a to tak počas nábehu zariadenia ako aj počas jeho prevádzky. Vysoká únosnosť mazacieho filmu zabezpečuje adekvátnu ochranu voči oderu a to aj za podmienok zmiešaného trenia. Olej zároveň eliminuje vibrácie vretien a predlžuje životnosť ložísk

na dopyt porovnať
MOL Synaxol 200

Syntetická biologicky stabilná vodou miešateľná kovoobrábacia kvapalina MOL Synaxol 200 je špeciálne vhodná na brúsenie v kombinácii s tvrdšou vodou (od 3%) a prípadne aj obrábanie (od 4%) ocelí a ich zliatin, šedej liatiny,farebných a ľahkých kovov.

 

Vlastnosti: 

 - mimoriadne ľahko miešateľná s vodou

 - dobré oplachovacie vlastnosti

 - biologická odolnosť

 - vynikajúce protikorózne vlastnosti

 - nízka tendencia k tvorbe peny

 - stála emulzia aj v tvrdej vode

 

Čistota zariadenia je veľmi dôležitá, preto pred každým naplnením novej emulzie je potrebné vyčistenie čistiacim prostriedkom MOL Netsol SC. Odolnosť voči mikroorganizmom je možné zabezpečiť udržiavaním minimálnej koncentrácie emulzie (3 - 4 % obj.).

 

Príprava emulzie je veľmi ľahká aj vo veľmi tvrdej vode. Je odolná proti biologickému napadnutiu. Správnym zaobchádzaním sa môže dosiahnuť dlhá životnosť kvapaliny (1 až 2 roky). Má vynikajúcu ochranu proti korózii a výborné zmáčacie a vyplavovacie vlastnosti a to aj pri obrábaní tvárnej liatiny. Poskytuje dočasnú ochranu proti korózii.

 

MOL Synaxol 200 neobsahuje amíny, chlór, dusitan sodný, PCB/PCT zlúčeniny, ťažké kovy ani komponenty s obsahom bária.

 

Pre prípravu emulzie je výhodné použiť automatické zmiešavacie zariadenie. Koncentráciu emulzie je možné kontrolovať kalibrovaným refraktometrom. Refraktometrický faktor: 1,2

 

Aplikácie   Koncentrácia (%)
Obrábanie

 4-10

Brúsenie   3-5
Dočasná protikorózna ochrana  5-10

 

 

na dopyt porovnať
MOL TCL 100 - cirkulačný a strojový olej

Univerzálny cirkulačný olej MOL TCL 100 je vhodný na mazanie ložísk a mechanických pohonov obrábacích strojov a iných priemyselných zariadení, pracujúcich pri nízkom a strednom zaťažení.

 

Vlastnosti:

 - univerzálny priemyselný olej

 - dobrá tepelná a oxidačná stálosť

 - odolný voči tvorbe kalov a iných úsad

 - dobrá odlúčivosť vody a vzduchu

 - chráni pred koróziou

 

Univerzálny cirkulačný olej MOL TCL 100 je vhodný na mazanie ložísk a mechanických pohonov obrábacích strojov a iných priemyselných zariadení, pracujúcich pri nízkom a strednom zaťažení. Vhodný aj pre piestové kompresory, prepravujúce vzduch, inertné plyny (napr. dusík) alebo uhľovodíkové plyny. Môže byť použitý aj ako hydraulický olej v operáciách s malým a stredným zaťažením a kde sa nevyžadujú protioderové vlastnosti.


MOL TCL 100 poskytuje vynikajúce mazivostné vlastnosti pri mnohých priemyselných aplikáciách - je to olej na všeobecné použitie v priemysle.
MOL TCL 100 má dobré teplotne/viskozitné charakteristiky a zabezpečuje dobrý odvod tepla.

 

Olej chráni voči korózii a odoláva oxidácii, čím sa predlžuje servisný interval oleja za štandardných prevádzkových podmienok. MOL TCL 100 má dobrú odlúčivosť vody a vzduchu a nízku penivosť

na dopyt porovnať
MOL TCL 46 - cirkulačný a strojový olej

Univerzálny cirkulačný olej MOL TCL 46 je vhodný na mazanie ložísk a mechanických pohonov obrábacích strojov a iných priemyselných zariadení, pracujúcich pri nízkom a strednom zaťažení. Vhodný aj pre piestové kompresory, prepravujúce vzduch, inertné plyny (napr. dusík) alebo uhľovodíkové plyny.

 

Vlastnosti:

 - univerzálny priemyselný olej

 - dobrá tepelná a oxidačná stálosť

 - odolný voči tvorbe kalov a iných úsad

 - dobrá odlúčivosť vody a vzduchu

 - chráni pred koróziou

 

Univerzálny cirkulačný olej MOL TCL 46 je vhodný na mazanie ložísk a mechanických pohonov obrábacích strojov a iných priemyselných zariadení, pracujúcich pri nízkom a strednom zaťažení.Vhodný aj pre piestové kompresory, prepravujúce vzduch, inertné plyny (napr. dusík) alebo uhľovodíkové plyny. Môže byť použitý aj ako hydraulický olej v operáciách s malým a stredným zaťažením a kde sa nevyžadujú protioderové vlastnosti.

 

MOL TCL 46 poskytuje vynikajúce mazivostné vlastnosti pri mnohých priemyselných aplikáciách - je to olej na všeobecné použitie v priemysle. MOL TCL 46 má dobré teplotne/viskozitné charakteristiky a zabezpečuje dobrý odvod tepla. Olej chráni voči korózii a odoláva oxidácii, čím sa predlžuje servisný interval oleja za štandardných prevádzkových podmienok. MOL TCL 46 má dobrú odlúčivosť vody a vzduchu a nízku penivosť.

na dopyt porovnať
MOL Textile 32

MOL Textile 32 Objem 10L - olej pre textilné stroje

 

Olej pre textilné stroje MOL Textile 32 sa vyznačuje dobrou oxidačnou stálosťou, výbornými mazacími vlastnosťami,efektívnym znižovaním trenia a ľahkou odstrániteľnosťou z textílií.Zabezpečuje primerané mazacie vlastnosti v širokom rozsahu pracovných teplôt.

 

V prípade použitia vo vysokorýchlostných strojoch olej neodkvapkáva von z mazacieho miesta, čím sa znižuje kontaminácia textilných materiálov a spotreba oleja je efektívna.

 

Olej vytvára pevný olejový film na kovových povrchoch, čím zabezpečuje efektívnu ochranu proti oderu.

 

Výborná oxidačná stálosť oleja zabraňuje tvorbe usadenín a korózii na kovových povrchoch. Je ľahko vypierateľnývodou zásluhou prítomnosti emulgátorov a doplnkových aditívov. MOL Textile 32 má dobrú farebnú stálosť.

 

Vlastnosti: 

 - špecialita - neodkvapkáva

 - vysoká oxidačná stabilita

 - ľahko odstániteľný

 - vhodný na mazanie šijacich strojov a pletacích zariadené 

 - aplikovaný na všetky typy vláken

na dopyt porovnať
Na stranu: produktov.
Robotník